Vælg en side

Efiko leverer viden, der medvirker til at skabe gode rammebetingelser for erhvervslivet

Projekter

Cirkulær Økonomi

Efiko er involveret i en række projekter vedrørende cirkulær økonomi og de forretningsmæssige perspektiver, som udspringer af en bedre tilgang til genanvendelse og recirkulation af ressourcer. Aktuelt samarbejder vi om emnet med Odense og Fredericia og med Gate 21 og Sustainable Business Hub i Malmö.

Nyt liv i det gamle pakhus

Efiko udarbejder en potentialeanalyse for Nysted Bevaringsforening vedrørende fremtidige anvendelsesmuligheder i det smukke og gamle  Bønnelyckes Pakhus i Nysted. Ambitionen er, at huset skal være centrum for kulturelle og erhvervsmæssige aktiviteter og dermed bidrage til et levende og alsidigt byliv i Nysted. 

Dødvægt i tilskudsordninger

For Landbrugsstyrelsen gennemfører Efiko en kortlægning og en involverende proces ift. muligheder for at begrænse dødvægt i Landdistriktsprogrammet. Opgaven skal resultere i dybere viden om mekanismerne bag dødvægt og i konkrete tjeklister til, hvordan dødvægt kan nedbringes.

Kompetenceområder

Identifikation af erhvervsmæssige styrkepositioner og potentialer

Evaluering af erhvervsfremmeprojekter og initiativer

Løbende sparring og rådgivning om erhvervsudvikling

Kortlægning og analyse af samarbejdesflader mellem aktørerne i erhvervsfremmesystemet

Cirkulær økonomi, energioptimering og grønne løsninger

Assistance i relation til EU´s strukturfonde

Effektmåling, målopfyldelse og opstilling af effektkæder og relevante indikatorer

Hjælp til at formulere ansøgninger til erhvervsfremmepuljer og ordninger

Find os her

Efiko

Jesper Nørgaard Viemose

 

jesper@efiko.dk

Howitzvej 60, 1. sal 2000 Frederiksberg

+45 2636 2491