Vælg en side

Efiko leverer viden, der medvirker til at skabe gode rammebetingelser for erhvervslivet

Projekter

Analyse af internationale venskabsbyer

Efiko samarbejder med Northern Gate om en omfattende analyse af venskabsbyrelationer, der udspringer fra lokalt, internationalt og regionalt niveau. Arbejdet er påbegyndt i 2017 og vil strække sig flere år frem. Se mere når vi opdaterer siden her.

Evaluering af projekt Maritim Turisme

For Haldnæs Kommune gennemfører Efiko en evaluering af projekt Maritim Turisme. Evalueringen har fokus på at gennemføre en før- og eftermåling hos de deltagende aktører og på at opstille anbefalinger til fremtidige indsatser i det nordsjællandske turismeerhverv.

Samarbejdsmuligheder mellem VEU og Erhvervsservice

For VEU-center Øst og Øerne gennemfører Efiko en kortlægning af fremtidige samarbejdsmuligheder mellem VEU-systemet og lokale erhvervsserviceaktører. Kortlægningen indeholder både viden fra virksomheder og fra en række lokale erhvervsråd.

Kompetenceområder

Identifikation af erhvervsmæssige styrkepositioner og potentialer

Evaluering af erhvervsfremmeprojekter og initiativer

Løbende sparring og rådgivning om erhvervsudvikling

Kortlægning og analyse af samarbejdesflader mellem aktørerne i erhvervsfremmesystemet

Brancheanalyser – både statistiske og kvalitative

Assistance i relation til EU´s strukturfonde og den administrative struktur nationalt og regionalt

Effektmåling, målopfyldelse og opstilling af effektkæder og relevante indikatorer

Hjælp til at formulere ansøgninger til erhvervsfremmepuljer og ordninger

Find os her

Efiko

Jesper Nørgaard Viemose

 

jesper@efiko.dk

Howitzvej 60, 1. sal 2000 Frederiksberg

+45 2636 2491