Vælg en side

For Haldnæs Kommune gennemfører Efiko en evaluering af projekt Maritim Turisme. Evalueringen har fokus på at gennemføre en før- og eftermåling hos de deltagende aktører og på at opstille anbefalinger til fremtidige indsatser i det nordsjællandske turismeerhverv.